urban-survival.gif
villmarka-skills.gif
buscraft.gif

Overlevelse-ferdigheter​.

Det er mange ting som du kan utdype deg inn for eksempel, hvis du går deg vill i skogen eller sjekker din Bug Out rute til din Bug out Location (BOL) som selvfølgelig også er viktig.

Jeg blir ofte spurt, hva er forskjellen mellom survival og bushcraft.

Her er forskjellen;

Bushcraft er kunnskap om naturen og hvordan dette optimal kan brukes for overleven i naturen.
I dag er dette ikke lenger dagens ordre, men en gang var det allmenn kjennskap i vår eksistens.
Bare se på de gjenværende urbefolkning og urinnvånere.
De er fortsatt avhengig av disse kunnskapen.
Det er kunsten å leve i, med og i naturen!

I bushcraft lærer du fra naturen, og du må lære forskjellige naturlige ferdigheter som godt kan falle under overskriften overlevelsesteknikker, men vil finne sted i en relativt luksuriøs setting.

Mens under survival må du lære en rekke overlevelses evner underveis, under mindre komfortable til beklagelige forhold.

Også spørsmålet, vil du først starte med en bushcraft eller med survival ferdigheter?
Dette er en personlig beslutning som bare du vet svaret på, vi kan gi deg noen god råd:

 • Har du aldri campert før og er du ikke vant til friluftslivet?

Da anbefaler vi deg å lære en bushcraft først.

Selvfølgelig kan du lære dine survival evmer først, men gapet mellom luksusliv og overlevelse med liten eller ingen luksus er veldig stor.

Noe som betyr at overlevelse, realistisk som det, kan oppleves som (veldig) ubehagelig.

 • Har du noen gang camped før, og du vet hvordan friluftslivet kan være?

Da kan du umiddelbart ta starte med utfordringen med å lære dine survival evner?
Deretter vurderer du selv, om du kan tåle dette. 
Kjenn deg selv!

 • Har du bodd i telt mange ganger.

Så vet du hvordan det er å tilbringe en hel dag i regnvær?

Da kan du selvfølgelig bare begynne med bushcraft.

Men da kan du også kan bare begynne å lære deg survival.

Du vet jo jo hvordan det er å være vått og relativt kaldt ute i lang tid.

Likevel vil overlevelsen bli en reell utfordring for deg!

Det er imidlertid 7 ferdigheter som hjelper deg med å overleve hvis du kommer opp i noe uventet situasjon.

Der kan du trenger disse ferdighetene for å overleve eller kommer deg hjem/videre.

Det er en slags topp 7 ferdigheter som du må kunne.
Disse ferdigheter kan best øve/praktiseres med din BOB (Bug Out Bag) og EDC (Every Day Carry) med alle dine kjente verktøyene for å lære og anvende hver av disse ferdighetene.

Husk det er stor forskjell mellom villmarken overlevelse og urban overlevelse.

 • Viljen til å overleve.

Ironisk nok, avhenger av sannsynligheten for å overleve under en katastrofe eller krise i stor grad på ditt ønske og intensjon om å overleve uansett rammer deg.

 • Test alt.

Dine kunnskaper, ferdigheter, hjem sikkerhetsutstyr, og ulike beredskapsplaner for ulike scenarier.

Ha regelmessige diskusjoner med husstandsmedlemmer/venner i forhold beredskapsforberedelser og hva som vil bli forventet fra alle bør det verste skje. 

 • Dette er de 7 ferdighetene;

 1. Ild/bål.

 2. Drikkevann.

 3. Ly.

 4. Mat.

 5. Førstehjelp.

 6. Planning.

 7. Signalering.