Survival vaardigheden.

Er zijn veel dingen waar jij je kunt in verdiepen bijvoorbeeld, als je de weg kwijt bent in het bos of het controleren van uw Bug Out route naar een Bug Out Location (BOL) die is natuurlijk belangrijk.

Word jij ook gevraagd, wat is het verschil tussen survival en bushcraft.

Het onderscheidt is als volgt;

Bushcraft is kennis hebben van de natuur en hoe deze optimaal en verantwoord voor levensonderhoud gebruikt kan worden.

Tegenwoordig is dit niet meer aan de orde van de dag, maar ooit was het wel de kern van ons bestaan. 

Kijk maar eens naar de overgebleven natuurvolkeren.

Zij zijn nog steeds afhankelijk van deze kennis. 

Het is de kunst van leven in, met en van de natuur!

Bij bushcraft leert je van de natuur en moet je diverse natuurlijke vaardigheden leren die heel goed onder de noemer overlevingstechieken kunnen vallen, maar plaats zal vinden in een relatief luxe setting.

Terwijl tijdens een survival uiteenlopende overlevingsvaardigheden moeten worden aangeleerd onder minder comfortabele tot erbarmelijke omstandigheden.

Ook de vraag, zal je eerst met een bushcraft beginnen of met een survival vaardigheden?

Dit is een persoonlijk besluit waarop alleen jij een antwoord weet, wij kunnen je het volgende adviseren:

 • Heeft u nooit eerder gekampeerd en bent u het buitenleven niet gewend?

Dan raden wij u eerst een bushcraft te leren.

Natuurlijk mag u eerst survivalvaardigheden leren, maar de kloof tussen het luxe leven en een survival met weinig tot geen luxe is dan wel erg groot waardoor de survival, realistisch als het is, als (zeer) onprettig ervaren kan worden.

 • Heeft u weleens eerder gekampeerd en u weet hoe het buitenleven kan zijn?

Kan u misschien wel meteen de uitdaging van een survival aan.

Overweeg dan goed of u dit zou kunnen verdragen. Ken uzelf!

 • Heeft u al vele malen in een tent overnacht.

Dan weet u hoe het is om een hele dag in de regen te lopen?

Dan kunt u uiteraard gewoon met bushcraft beginnen.

Maar u kunt gewoon beginnen met u survivalvaardigen te leren.

U weet per slot van rekening hoe het is om voor langere tijd nat en relatief koud te zijn buiten te zijn. Desalniettemin zal de survival een ware uitdaging voor u worden!

Er zijn echter 7 vaardigheden die je kunnen helpen om te overleven als je in een onverwachte situatie terechtkomt.

Daar kun je deze vaardigheden nodig hebben om te overleven of verder te gaan.

Het is een soort van top 7 vaardigheden die je moet kunnen.
Deze vaardigheden kunnen het beste worden geoefend/beoefend met je een BOB (Bug Out Bag) en EDC (Every Day Carry) hebt met al je vertrouwde tools om elk van deze vaardigheden te leren en toe te passen.

Vergeet niet dat er een groot verschil is tussen overleven in de wildernis en stedelijke omgeving.

 • De wil om te overleven.

Ironisch genoeg, hangt naar alle waarschijnlijkheid af wat voor een ramp of crisis  is grotendeels af van je verlangen en intentie om te overleven ongeacht wat erop je afkomt.

 • Test alles.

Je kennis, vaardigheden, huisbeveiligingsapparatuur en verschillende rampenplannen voor verschillende scenario's.

Hebben regelmatig gesprekken met leden van het huishouden/vrienden in relatie tot nood voorbereidingen en wat er van mag worden verwacht als het ergste gaat gebeuren.

 • Dit zijn de 7 vaardigheden;

 1. Vuur maken.

 2. Water zoeken.

 3. Onderdak.

 4. Eten vinden.

 5. EHBO.

 6. Planning.

 7. Signaal geven.