jodtabletter.png

Kaliumjodid eller Jodtabletter

Med tanke på den aktuelle situasjonen, kan det hende du må pakke noen ekstra nødforsyninger som du ikke er kjent med fra før.

Denne artikkelen forklarer noe av forskjellen på  grunnstoffene, og hvordan du bruker kaliumjodid /Jodtabletter ved atomberedskap, atomulykke på kjernekraftverk eller etter et atomangrep.

Kanskje er det noen som lurer på forskjellen mellom

Jodtabletter (iodine tablets) og Kaliumjodid (Potassium Iodide).

Vil du lese mer, klik på pdf dokumentet.

pdf.png
Instagram.gif
Twitter.gif
Facebook.gif
Youtube.gif