top of page
flom-logo.png

Flom

Hvis du ikke evakuerer oversvømte områder, eller du kommer inn i flomvann, eller blir igjen etter at en flom har passert, kan det føre til personskade eller død.

Oversvømmelse er et midlertidig overløp av vann til land som normalt er tørt.

Flom er en av vanligste naturkatastrofen i Norge.

Årsaken til Oversvømmelser kan være:

Resultat fra regn, snø, kyststormer, stormflo og overløp av demninger og andre vannsystemer.

Disse kan utvikle sakte eller raskt - Flash-flom kan nesten ikke varsles.

Forårsaker strømbrudd, forstyrr transporten, skader på bygninger og skaper skred.

Innafor flomvarlings område.

 • Ikke gå en tur, svøm eller kjør gjennom flomvannet eller se på flomvannet, snu deg.

 • Bare femten cm med vann i bevegelse kan slå deg ned, og tretti cm med bevegelig vann kan feie et kjøretøyet bort.

 • Hold deg unna broer som krysser vannet.

 • Flytt til høyere bakken eller en høyere etasje.

 • Bli der du er.

 • Evakuer hvis du får beskjed om å gjøre det.

Forbered deg NÅ.

 • Kjenne til flomrisiko i ditt område.

 • Ha en BOB (Bug out Bag) klar til enhver tid.

 • Hvis flash flom er en risiko på ditt område, skal du overvåke/se etter potensielle tegn, for eksempel kraftig regn.

 • Lær og øve evakueringsveier, huslyplaner og flash flom respons.

 • Kjøp eller fornye en flomforsikring.

 • Ha dine nød forsyninger/BOB (Bug out Bag) lett tilgjengelig i tilfelle du MÅ dra.

 • Oppbevar viktige dokumenter i en vanntett beholder. Lag passordbeskyttede digitale kopier.

bottom of page