Zonne-energie.

Veel kampeerders, wandelaars, RV-enthousiastelingen en preppers beseffen allemaal het belang en de bruikbaarheid van draagbare zonne-energie.
Voor voorbereidingen op noodsituaties is er een evolutie naar meer gebruik van zonne-energie opgetreden, voornamelijk omdat draagbare zonnepanelen en gerelateerde producten op zonne-energie nu relatief goedkoop, compact, lichtgewicht, veilig, gebruiksvriendelijk zijn.

En een verrassend lange termijn hernieuwbare stroom leveren en veelzijdig zijn.

Bovendien kan deze duurzame krachtbron van groot belang zijn om op lange termijn te overleven in de wildernis of als het elektriciteitsnet uitvalt.

Een betrouwbare back-up van zonne-energie is iets dat elke respectabele Homesteader en Prepper in hun bezit moeten hebben. 
Vooral een die eenvoudig en betaalbaar is.

Het is een van de beste dingen die je kunt doen om je voor te bereiden op een SHTF-ramp.


Voordelen van een betrouwbare back-up van zonne-energie zijn talrijk en het is schone energie, eenvoudig te installeren, vrijwel geen onderhoud vereist, geen direct zonlicht nodig en heeft een lange gemiddelde levensduur.

Een DIY zonne-energie back-up project kan vrijwel iedereen in elkaar zetten.

Welke mogelijkheden zijn er met zonne energie?

 • Passieve Zonne-energie
  Gebruik maken van de energie van de zon zonder mechanische systemen.

 • Thermische Zonne-energie
  Het gebruik maken van de warmte van de zon om water op te warmen of elektriciteit te produceren

 • Photovoltaïsche zonne-energie
  Rechtstreekse productie van elektriciteit uit zonlicht.

In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnepanelen en zonnecollectoren (of zonneboilers).

 • Zonnepanelen.

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom).

Het is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek om elektriciteit op te wekken.

 • Zonnecollectoren.

Een zonnecollector of zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer.

Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel.