21 redenen om prepper te worden.

21 goede redenen om ons voor te bereiden op noodsituaties.

# 1. Pandemieën (Ebola en meer).
Inderdaad, angst is een motivator (en niemand is immuun).
De mexicaanse griep dat in 2009 heerste was tam vergeleken met de dreiging van Ebola in 2014, hoewel niemand stierf aan Ebola in Europa.
Was er puur paniek bij bijna alle vliegtuig maatschapijen die en route op deze landen had.
De lijst van pandemieën is vrij uitgebreid en zijn de huidige gevallen vande pest, samen met West-Nijlvirus, vogelgriep en SpaansGriep, talloze andere pandemische situaties.
De angst voor een pandemieën, met name Ebola in het bijzonder, hebben de verkoop van gasmaskers, N95 ademhalingstoestellen, nitril handschoenen, Tyvec Chemical suitsen en bleekmiddel aangespoord.

# 2. Fukushima.
Het probleem bij de Fukushima is niet verdwenen na de11 maart 2011 aardbeving, met de daaropvolgende tsunami en dat resulterende dat Fukushima kerncentrale ramp begon.
Wereldwijde besmetting van onze voedselvoorziening als gevolg van Fukushima word niet vaak over gesproken. 
Maar, preppers zijn Fukushima niet vergeten!
Fukushima heeft niet alleen de vis en zeewierproducten beïnvloedt.
Maar de gewassen aan de kust leveren de hele natie problemen op.
Vee wordt aangetast omdat ze het besmette gras en andere gewassen eten  getroffen door de fallout.
Momenteel bouwt Japan een ijsmuur om het verontreinigte water in de Grote Oceaan te beperken.

# 3: De kernreactor in je midden.
Fukushima kan dichter bij huis slaan dan je denkt als je in de buurt van een kernreactor woont.
Weet niet hoe dicht je bij een kernreator woont?
Kijk hier voor de lijst.

# 4: De Grote Depressie.
John D. Rockefeller zei ooit: 
"Depressies zijn gekomen en gegaan.
De welvaart is altijd teruggekeerd en zal opnieuw herreizen".
Dit is waar, en onthou dat depressies weer zullen komen! 
Zijn we een beetje achterstallig! Inderdaad.
De geschiedenis heeft de gewoonte zich te herhalen. 
De Grote depressie was een wereldwijde neerwaartse economische neergang door de beurscrash van 29 oktober 1929.
Wat veroorzaakte de Grote Depressie?
Daar kan je veel over lezen online.
Wat kan je er tegen doen?


# 5: Zonne vlammen/uitbarstingen en EMP.
Een zonnevlam is een grote explosie op de Zon die plaats vind wanneer de opgeslagen energie in getwiste magnetische velden (meestal boven zonnevlekken) plotseling vrijkomt.
Zonnevlammen produceren een uitbarsting van straling over het elektromagnetisch spectrum, van radiogolven tot röntgenstraling en gammastralen.
De energie die vrijkomt heeft het equivalent gelijk aan miljoenen atoombommen die gelijktijdig ontploffen!
Zonnevlammen komen het vaakst voor wanneer de Zon actief is, rond het maximum.
Het is dan goed mogelijk dat er vele zonnevlammen per dag plaatsvinden.
Rond het zonneminimum zijn zonnevlammen zeldzaam en kunnen deze slechts een keer per week of zelfs nog minder voorkomen.
Het is bekend dat zonneactiviteit het menselijke bewustzijn beïnvloedt.
Zonnevlammen beïnvloeden het centraal zenuwstelsel (maagwand), alle hersenactiviteit (waaronder het evenwicht), alsmede menselijke gedachten en alle psycho-fysiologische (mentaal-emotionele fysieke) reacties.
Zonnevlammen kunnen ervoor zorgen dat we nerveus zijn, angstig, bezorgd, duizelig, rillerig, geïrriteerd, slaperig, gejaagd, vermoeid of vergeetachtig.
Ook kunnen ze ervoor zorgen dat we hartkloppingen hebben, dat we ons misselijk voelen of dat we een druk op ons hoofd voelen of hoofdpijn hebben.
Heb je hier de laatste tijd iets van gemerkt?
Dreiging van een EMP is ook een door de mens veroorzaakte catastrofe.
Bij een detonatie van een EMP bom in de atmosfeer kan dit gevolgen hebben voor onze levering van water, elektriciteit en gas in veel landen, en daarmee stuur je een land terug naar de middeleeuwen.
Of het nu een natuurlijke ramp is of door een man gemaakte, er is altijd iets wat je kunt doen. 
Je hebt geen "gekke doemscenario-filosofie" omdat jij je wilt voorbereiden op een EMP.


# 6: Cyberaanval en terrorisme.

1 op de 3 Nederlanders is bezorgd of erg bezorgd dat terroristen er in de komende vijf jaar er in zullen slagen Nederlandse bodem aan te vallen.

Dit blijkt uit een bevolkingsenquête.

Bijna net zo veel, 30 procent, zijn bezorgd of erg bezorgd dat cyberaanvallen belangrijke beheerssystemen zouden uitvallen.

Er bestaat reden tot bezorgdheid wanneer extremistische opvattingen met technologie worden gecombineerd.

Dit kan gebruikt worden voor doeleinden waarvan we het volledige bereik nog niet kennen.

Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat een genuanceerd beeld van wat cyberterrorisme is en hoe reëel deze dreiging werkelijk is.

Wat ons zorgen baart, is dat de AIVD zegt dat het de inhoud van al het internet- en telefoonverkeer dat de nationale grens overschrijdt, wil bewaken.​

Tegenwoordig maakt IS voornamelijk gebruik van internet voor werving en verspreiding van hun propaganda. Het uitvoeren van aanvallen zoals bommen en schieten op openbare plaatsen heeft een heel ander schrikeffect dan het uitschakelen van het licht of het beschadigen van de infrastructuur.

Spectaculaire aanvallen veroorzaken angst, cyberaanvallen doen dit zelden.

Het is net of zowel IS als Al Qaeda het internet effectief hebben gebruikt om propaganda voor angst te verspreiden, financiering te krijgen en nieuwe strijders te rekruteren.​

Maar de aangeworven krijgers waren zelfmoordterroristen, geen cyber-hackers.

Informatieoorlogvoering is geen cybercriminaliteit en dit onderscheid is belangrijk voor de beoordeling van welke maatregelen we moeten nemen om IS en andere terroristische groeperingen te bestrijden.


# 7: Noord-Korea.

Woensdag 13-01-2018 Om 08.07 lokale tijd kreeg een groot aantal Hawaiiaanse bewoners een zeer slechte boodschap.

"Een raket is onderweg naar Hawaï, zoek onmiddellijk dekking, dit is geen oefening"

Paraatheidsmaatregelen op Hawaï zijn aangescherpt als gevolg van de ontwikkeling door Noord-Korea van kernwapens en steeds meer lange afstand ballistische raketten.

Hawaii is een van de dichtstbevolkte Amerikaanse gebieden die het dichtst bij Noord-Korea ligt.

Het blijkt een menselijke fout te zijn, dit betekent dat dit ook in Europa kan gebeuren, wat als een raket echt naar ons toe komt en mensen denken dat het opnieuw een menselijke fout is?


# 8: Koude oorlog.

Mensen zijn vergeten hoe dichtbij we bij een nucleaire oorlog waren in de jaren vijftig. 
In de atoomtijd was het vrij standaard om een schuilkelder of sterker nog, vroeger was het je patriottische plicht om voorraden in huis te hebben in geval van een nucleaire fall-out, en om te overwegen om een schuilkelder te bouwen.
Scholen hebben routine matig geoefend wat te doen in het geval van een aanval (niet dat de oude methode van dekking zoeken onder de tafel veel bescherming tegen nucleaire aanval had gegeven, maar ze hadden tenminste een plan en moedigde andere ook aan om dit te doen). 
Als mensen toen niet als gek werden beschouwd,waarom worden ze vandaag dan wel als gek beschouwd?
De relatie tussen de grootmachten is al enkele jaren van kwaad tot erger geworden.
Het lijkt erop dat de wereld zich voorbereidt op oorlog, waarschuwt de laatste president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov. (27-01-2017)​


# 9: Stroomuitval.

In de winter zijn stroomuitval tamelijk gewoon, maar zelfs een harde windvlaag kan de stroom uitschakelen worden.
Preppers hebben voldoende warmte,licht, voedsel en water, zelfs bij normale stroomuitval. 
Voedsel te kort in winkels kan een ander probleem als gevolg van stroomuitval.


# 10: Overstromingen.

Overstromingen zijn onvoorspelbaar en destructief, en ze kunnen gebeuren in regio's die nog nooit regen hebben gezien.
Ze kunnen dood en verderf veroorzaken, gemeenschappen isoleren, grote infrastructuur beschadigen, essentiële diensten uitschakelen, eigendommen en levensonderhoud vernietigen.
In Nederland kunnen overstroming overal voorkomen, op elk moment en uit van verschillende waterbronnen, waaronder rivieren en kreken, stormvloed, overvolle watergebieden, doorbreken van dijken als gevolg van hevige regenval.
Afgezien van de schade aan eigendommen, kan het ervaren van een overstroming een extreem emotionele tijd zijn. 
Als u niet bent voorbereid op de mogelijkheid van een overstroming, kan het herstel langzaam, stressvol en kostbaar zijn.
Besteed een paar uur aan het veilig maken van uw huis, het maken van een noodpakket en overstromingsplan, dit kan u helpen om het effect van een overstroming te overleven.


# 11: Orkanen of stormen.

Je kunt een tropische storm of orkaan niet stoppen, maar je kunt wel stappen ondernemen om jou en je familie te beschermen.
Het ergste dat mensen die langs de kust leven kunnen doen is zich niet voor te bereiden op tropische stormen en orkanen.
De belangrijkste reden waarom mensen moeten evacueren tijdens orkanen is van een stormvloed, een abnormale waterstijging die wordt gegenereerd door stormwinden die hoogten van meer dan 6 meter kunnen bereiken en honderden meters van kustlijnlijnen naar het binnenland kunnen voorkomen.


# 12: Slecht weer.

Sneeuwstormen, onweersbuien, en harden stormen,slecht weer gebeurt en we krijgen er meer en meer van, en hoeft je er niet voor te schamen als jij je voorbereiden op slecht weer.
Meteorologer waarschuwen dat de recente slechte weersomstandigheden een grote indicator van wat komen gaat.
En kan heel gemakkelijk het begin zijn van een van de grootste en machtigste "El Nino" fenomeen sinds de laatste mini ijstijd we hebben meegemaakt in 1950. zijn!
Het fenomeen "El Nino" zorgde zes jaar geleden voor een enorme sneeuwwinter toen de temperaturen in de oostelijke Stille Oceaan toenamen.
Deze temperatuurstijging heeft een enorm domino-effect waardoor de temperatuur overal ter wereld wordt beïnvloed.


# 13: Aardverschuivingen.

Aardverschuivingen kunnen voorkomen in alle Europeese landen en kunnen worden veroorzaakt door een verscheidenheid aan factoren, waaronder aardbevingen, stormen, vulkaanuitbarstingen, brand en door menselijke modificatie van land.
Aardverschuivingen kunnen snel voorkomen, vaak met weinig kennisgeving en de beste manier om je voor te bereiden is om op de hoogte te blijven van veranderingen in en rond je huis die kunnen duiden op een aardverschuiving.


# 14: Branden en bosbranden.

Bosbranden kunnen overal voorkomen en kunnen huizen,bedrijven, infrastructuur vernietigen, natuurlijke hulpbronnen en landbouw.
Hoe kun je je op een bosbrand voorbereiden, of hoe hoe je jezelf kunt beschermenen en uw eigendom, je kunt stappen om in geval val dat je snel kunt handelen wanneer u, uw huis of uw bedrijf dat wel is in gevaar.
Huisbranden kunnen in slechts twee minuten levensgevaarlijk worden. 
In vijf minuten kan een woning in vlammen worden gehuld.
Vuur is HEET! 
Warmte is meer bedreigend dan vlammen.
Kamertemperaturen bij een brand kunnen 100 graden op vloerniveau zijn en op ooghoogte tot 600 graden stijgen.
Het inademen van deze super hete lucht zal je longen verschroeien en kleding op je huid doen smelten.


# 15. Dood of ernstige ziekte of letsel van een familielid.

De natuurramp die het dichtst bij huis komt voor een prepper is het overlijden van een familielid of kostwinner. 
Het hebben van voldoende levenverzekering biedt slechts de helft van het antwoord.
Een kostwinner kan ook de vuurwapen-expert zijn of misschien de voedsel/jager expert. 
Als je een familielid kwijtraakt, mis je ook wat prepping vaardigheden, een essentiële schakel in je overlevingsketen. 
Zoals ze zeggen "niets is meer zeker dan dood en belastingen".
En als iemand in je familie is die lijdt aan een ernstige ziekte of verwonding heeft kan dat een belasting zijn op de gezinsfinanciën, daarom is het zo belangrijk om voor beste tijden te plannen, maar ook voor het donkerste uur.


# 16: Beurs val.

Wacht even. 
Welke crash?!
Geen paniek.
Ik zeg absoluut niet dat er een nieuwe crash om de hoek is. 
Maar grote, enge dalingen zijn standaard marktevenementen die gemiddeld een keer per jaar plaatsvinden. 
Dit jaar is bijna precies de achtste verjaardag van het einde van de beurscrash van 2008-09. 
Het is gewoon gezond verstand om af en toe af te vragen hoe goed je voorbereid bent op de volgende.


# 17: Biologische aanvallen (vergiftiging van de voedselvoorziening).

Een biologische aanval bedreigt de controle over de voedselvoorziening in de wereld. 
zoalsKissinger zei: "Hij die het eten beheert, bestuurt de wereld".
Preppers vermijden vooral soja- en maïsproducten.
Ze kopen dan ook heirloomzaden voor de toekomst.
Het is gewoon een andere reden om je eigen groenten/fruit te laten groeien!
Terrorisme is elke dag iets geworden, een element in een roekeloze strijd om aandacht en macht.
Paraatheidsmaatregelen worden geïmplementeerd, maar zijn verstandige maatregelen gebaseerd op inzicht en begrip, of zijn er willekeurige keuzes om actie te tonen?
Veel mensen zijn nu bang voor milt en andere bacteriële aanvallen.
En voor chemische wapens.
De angst voor dit terreur type komt veel vaker voor dan de dreiging.
Nederland is nog een relatief veilig land, maar omdat we NATO-lid zijn, moeten we er ook op voorbereid zijn dat terroristische acties plaatsvinden.


# 18: Nationale schuld en hyperinflatie.

Een staatsschuld ontstaat door een opeenstapeling van tekorten, omdat er, jaar na jaar, meer wordt uitgegeven dan er inkomsten (voornamelijk belastingen) zijn.
Wanneer een overheid in een jaar dus meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, wordt dit het begrotingstekort genoemd.
De staatsschuld of overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.
Formeel is de tweede naam juister dan de eerste, daar de staatsschuld officieel een naam is voor alleen de brutoschuld van het Rijk.
Hyperinflatie is dusdanig massale geldschepping, dat deze leidt tot instorting van een valuta.
Een gevolg ervan is dat het vertrouwen in dat geld verdwijnt.
Mensen geven het nieuwe geld in grote hoeveelheden uit, zodat de waarde van die valuta instort doordat de prijzen explosief stijgen.
Oorlogen, binnenlandse politiek-economische onrust en het uiteenvallen van muntunies of imperiums, zijn ideale voedingsbodems voor hyperinflatie.
Meestal zijn zulke schokken in maatschappelijk en economisch opzicht de condicio sine qua non voor het wegvallen van de basis voor belastingheffing, de waarde van de munt en het verdampen van vertrouwen in staatsobligaties.
Hierdoor treedt het verwoestende proces van hyperinflatie in werking.


# 19: Rellen.

De dingen zijn nu gek zoals het is: wil je wachten op de supermarkt leeg zijn?
Doet de naam Rodney King een belletje rinkelen?

Of de bijna noodtoestand in Frankrijk, wat meer op een burgeroorlog gaat lijken.
Maar ook in Nederland kan dit gebeuren.


# 20: Je overgrootouders waren preppers.

Vroeger was iedereen een prepper.
Mensen gingen blikvoer maken en opzij zetten om door de winter te komen. Overwinningstuinen "oorlogstuinen" waren patriottisch (en zelfs aangemoedigd door de overheid voor de soldaten na hun oorlogs inspanning). 
Gelukkig is het idee van prepping en overlevings tuinieren een comeback aan het maken.
Prepping zit in je voorouderlijke bloed.
Jouwvoorouders waren niet gek.
Ze waren voorbereid!


# 21: De overheid maakt zich klaar.

.In het geval van een nationale ramp, moet je je maar beter realiseren dat je er alleen voor staat!
Je wordt NIET als een van de overheidsmedewerkers opgevangen.
Je zult onder degenen staan die uren lang in de rij staan te wachten op een mueslireep en een deken, zodat je terug kunt sloffen naar je 6 × 6 tent in "tent city" dat je nu deelt met honderden (duizenden ?!) andere wanhopige, onvoorbereide, hongerende burgers.
Biddend dat ze je jouw rantsoen niet stelen of je familie schaden (zoals in de Super Dome na Katrina).
In een democratie moeten de machtsmiddelen worden toegewezen aan de staat.
Het is van fundamenteel belang.
Maar wanneer de staat de mensen niet beschermt, zijn er veel historische voorbeelden dat mensen wapens in eigen handen nemen.
Ik betwijfel of politici de ernst begrijpen.
Geen van hen of de strijdkrachten hebben een plan voor lange termijn, ik kan geen teken zien dat iemand heeft geluisterd naar deze waarschuwingen.
Wanneer Nederland één van de landen in Europa is dat de rechten van de bescherming van het volk op de lokale militaire paraatheid vermindert, gaat Nederland op wel heel erg dun ijs als het gaat om dat burgers die recht hebben op bescherming in de buurt waar ze wonen.
We ervaren nu dat veel gewone mensen die boos zijn, zowel oud als jong.
Het is absoluut onbegrijpelijk dat partijen en ambtenaren deze signalen niet aanpakken en er wat mee doen.
We bevinden ons in een situatie waarin de dreiging sterker worden, maar dan gaat onze regering bezuinigenop onze leger.
Deze situatie zorgt ervoor dat er een hele nieuwe denkwijze van burgers voet aan de grond krijgt.

VtnXF1ed_400x400.png

Follow this Swedish prepper family, through everyday life off gird. Follow her blog, lots of interesting things she writes about.

And a lot of insperation.